Cihlové bloky typu Porotherm

U tohoto zdícího systému jsou maltové spáry většinou příliš úzké a proto by bylo obtížné vrtat přímo do spáry. Zároveň by bylo málo prostoru pro správné proniknutí Dryzone. V tomto případě je nejlepší vrtat aplikační otvory trochu nad spáru. Dryzone si pak sedne na maltovou vrstvu, vsákne se do ní a dojde ke správnému rozprostření. Vrtání viz obrázek 1, rozprostření viz obr. 3.

Porotherm schema

Pórobetonové tvárnice typu Ytong

U tohoto zdícího systému je možné vrtat jak přímo do tvárnice, tak do maltové spáry. Preferuje se vrtání do spáry. Určitá omezení nastávají u nových tvárnic a nové malty. Zde bývá vysoká alkalita obou materiálů (neplatí pro staré). Dryzone funguje stejně dobře jako v jiných materiálech, ale snižuje se jeho schopnost pronikání v podkladu. V tomto případě se doporučuje změnit rozteč aplikačních otvorů z 12 cm na 10 cm. Pak bude vše OK.

Obecně a alkalitě:

Alkalita nové malty mívá pH 13, když je malta 100 let stará, tak má pH 9. Ze zkušeností můžeme odhadovat, že pH klesá během prvního roku z 13 na 12. Toto je poměrně značný rozdíl, neboť pro pH stupnice je logaritmická stupnice, což znamená, že snížení pH z 13 na 12 odpovídá zhruba 10ti násobnému rozdílu v koncentraci. A to stačí pro správné pronikání Dryzone.

Do 1 roku používejte 10 cm rozteče.

V reálné situaci rozsah snížení pH bude záviset na na různých faktorech např. složení malty, místní situaci atd. Je tedy obtížné určit nějaký přesný časový interval. Pro jistotu je lepší počítat s horší variantou a u malt do 5ti let používat 10 cm rozteče, nad 5 let 12 cm rozteče.

Obecně se ovšem dá říci, že se v naprosté většině sanují domy starší 5ti let.

Zpráva z testu (PDF dokument)

Porotherm schema
Porotherm schema